Glosario da boa vida

Rebeca Baceiredo

:

:

:

:

polaroid

Todo o mundo
agarda unha boa
perfecta
luz
……………………nas fotos
de maneira que sexa posible
observar o intelixible
arquetipo

de maneira que sexa posible
conseguir o fuxidío
reflexo do esplendor.

Alguén capta a magnificencia
das sombras?
Alguén desexa
merece
unha pobre
baixa
resolución
de si mesm@?

:

:

:

:

polaroid

Todo el mundo
espera una buena
perfecta
luz
……………………en las fotos
de manera que sea posible
observar el inteligible
arquetipo

de manera que sea posible
conseguir el prófugo
reflejo del esplendor.

¿Alguien capta la magnificencia
de las sombras?
¿Alguien desea
merece
una pobre
baja
resolución
de sí mism@?

:

:

:

:

:

:

:

:

mr postman

Non entendo por que o carteiro
sempre timbra no meu número
sen traer carta para min
……….Mr. Postman

como unha potencial receptora perfecta
frustrada
que nunca abandona a potencia
pola plenitude

pero eu só agardo
o frío amor de facenda
que relate os meus bens.

Xa son unha muller respectable:
non o conseguiu o pensamento
nin compromiso político algún
……….—que no romántico non teño—:
só precisei a consistencia social
do capital fixo.

:

:

:

:

mr postman

No entiendo por qué el cartero
siempre timbra en mi número
sin traer carta para mí
……….Mr. Postman

como una potencial receptora perfecta
frustrada
que nunca abandona la potencia
por la plenitud

pero yo solo espero
el frío amor de hacienda
que relate mis bienes.

Ya soy una mujer respetable:
no lo consiguió el pensamiento
ni compromiso político alguno
……….—que en lo romántico no tengo—:
solo precisé la consistencia social
del capital fijo.

:

:

:

:

:

:

:

:

a linguaxe

Por exposición
á linguaxe
o gato Teo adquiriu
non a palabra articulada
pero si un miañido organizado
en tons humanos
que din
ábreme, abre esa porta
que hei portarme ben
non hei morder para xogar:
non controlo a forza
incisiva do marfil novo
limparei os teus dedos
lambendo
e tamén as feridas que
como henna
grafían nos antebrazos
o ritual
do xunco escribindo o infinito
no barro.

:

:

:

:

el lenguaje

Por exposición
al lenguaje
el gato Teo adquirió
no la palabra articulada
pero sí un maullido organizado
en tonos humanos
que dicen
ábreme, abre esa puerta
que he de portarme bien
no voy a morder para jugar:
no controlo la fuerza
incisiva del marfil joven
limpiaré tus dedos
lamiendo
y también las heridas que
como henna
grafían en los antebrazos
el ritual
del junco escribiendo el infinito
en el barro.

:

:

:

:

:

:

:

:

o pastor

Non se distinguían case as ovellas
entre o pasto seco
mais delatábanse
……….rebeldes
algunhas remoloneando na fosa
que marcaba o terreo ocupable.

O pastor axitaba
brillante e áureo
o canino pelo, correndo
……….con boa e inocente vontade
para impor a fidelidade
dos limiares.

:

:

:

:

el pastor

No se distinguían casi las ovejas
entre el pasto seco
mas se delataban
……….rebeldes
algunas remoloneando en la fosa
que marcaba el terreno ocupable.

El pastor agitaba
brillante y áureo
el canino pelo, corriendo
……….con buena e inocente voluntad
para imponer la fidelidad
de los lindes.

:

:

:

:

:

:

:

:

o mal entendemento

De noite un paxaro achegouse
á miña terraza
……….non podía voar

Terá feridas
as ás?
Só estaba aprendendo a elevarse
cando se deixou caer
na miña casa

debido ao meu equivocado
entendemento
morreu afogado no cubo onde repousa
a fregona.

Na seguinte noite un segundo paxaro
colapsou no meu patio
deixeino so
mellorando
as súas técnicas de voo.

:

:

:

el mal entendimiento

De noche un pájaro se acercó
a mi terraza
……….no podía volar

¿Tendrá heridas
las alas?
Solo estaba aprendiendo a elevarse
cuando se dejó caer
en mi casa

debido a mi equivocado
entendimiento
murió ahogado en el cubo donde reposa
la fregona.

La siguiente noche un segundo pájaro
colapsó en mi patio
lo dejé solo
mejorando
sus técnicas de vuelo.

:

:

:

:

:

R.

Rebeca Baceiredo. Ourense, 1979. Poeta, docente y ensayista gallega. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Santiago y Doctorada en Filosofía con Premio Extraordinario con la tesis: Aportaciones ontoéticas para la liberación del sujeto. Una aproximación a partir de la filosofía de Gilles Deleuze. En 2006 ganó el premio de ensayo Ramón Piñeiro con el libro El sujeto posmoderno. Entre la estética y el consumo. Desde entonces ha publicado en ensayo: (repeat to fade), A revolución non vai ser televisada, E meterei a miña Lei no seu peito, Capitalismo e fascismo. Psico-ontoloxía da escravitude, Oiko-nomía do xénero. Relato das clausuras (2016), A verdade errada e a representación errante (2018), Animais de estimação e bestas de companhia, Como não ser, tranquilamente, human@s. Técnica e política da Antiguidade à era neoliberal. En poesía: O canto da Sibila, Libro de horas. En narrativa: Éxodo. Ha participado en congresos internacionales y estatales.

La obra que ilustra este post fue realizada por la artista venezolana Sofía Saavedra

Contenido relacionado

EL CUERVO

Emparedado

Trad. Jesús Montoya

EL CUERVO

White Pony

Trad. Regina Riveros & César Panza

Archivo

introduzca su búsqueda